Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Innowacyjna sieć elektromobilności w Koprivnicy

Drukuj

10421445 829785070448137 1835831679407398524 n

Nasze miasto partnerskie w projekcie CIVITAS DYN@MO – Koprivnica (Chorwacja), w grudniu 2014 roku uruchomiła pierwszą sieć publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz system car-sharing pojazdów elektrycznych dla jednostek miejskich. Miasto ma nadzieję, że jego nowa sieć elektromobilności zmniejszy emisję gazów cieplarnianych floty i koszty operacyjne. Koprivnica, dzięki temu projektowi, stała się krajowym pionierem w rozwoju infrastruktury dla czystych i energooszczędnych pojazdów.

Projekt stworzenia nowej sieci elektromobilności w Koprivnicy rozpoczął się w 2013 roku i został zrealizowany dzięki finansowaniu z Chorwackiego Funduszu Ochrony Środowiska i Efektywności Energetycznej (EPEEF) oraz Programu Elektromobilności krajowego dostawcy energii elektrycznej HEP (ELEN). Oba te źródła pokryły 1/3 kosztów zakupu pojazdów elektrycznych, reszta środków pochodzi z projektu CIVITAS DYN@MO oraz budżetu miasta.

Pięć stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EV) zostało zainstalowanych w ramach programu ELEN w różnych punktach miasta. Koszt ich montażu wyniósł 200000 €. Lokalizacje obejmują główny budynek urzędu miasta i spółek komunalnych, jak również, siedziby ważnych, lokalnych firm oraz siedzibę przedsiębiorstwa HEP. Aby wspomóc budowanie "zielonej" floty komunalnej, Koprivnica zakupiła za 186000 € 1 pojazd hybrydowy, 1 hybrydowo-elektryczny oraz 5 typowo elektrycznych.

Nowy system car-sharing, który kosztował 14000 € jest wykorzystywany przez 200 pracowników z administracji miasta, przedsiębiorstw komunalnych i instytucji. System opiera się na stronie internetowej i zakłada możliwość korzystania z pojazdów elektrycznych i hybrydowych należących do miasta oraz osób prywatnych. Rozwiązanie to ma na celu uczynienie korzystania z tego systemu bardziej opłacalnym. Poprzez wdrożenie systemu car-sharing ma być zmniejszona ogólna liczba pojazdów będących własnością instytucji publicznych i spółek komunalnych. Ponadto, starsze samochody floty miasta będą stopniowo zastępowane przez czystsze i bardziej oszczędne modele. Krótkoterminowym celem Koprivnicy jest zmniejszenie kosztów eksploatacji floty miasta o 24%, a następnie redukcji emisji gazów wynikających z jej użytkowania o 27% do końca 2016 roku.

System car-sharing, w tym wszystkie samochody we flocie miasta były testowane w lipcu i sierpniu 2015 roku. System jest w pełni funkcjonalny od września 2015 roku. W najbliższym czasie miasto planuje zachęcić inne firmy do zakupu pojazdów elektrycznych i hybrydowych, aby przynajmniej podwoić liczbę tego rodzaju samochodów w całej Koprivnicy.

Korzyści płynące z systemu

"Chociaż minęło zaledwie kilkanaście miesięcy, od kiedy realizujemy ten projekt, widzimy korzystną tendencję zmniejszania kosztów operacyjnych i utrzymania pojazdów. Mimo to, jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski na podstawie tego, że wyniki są obiecujące." mówi Nebojša Kalanj z projektu CIVITAS DYN@MO.

Przełom w rozwoju elektromobilności w Chrorwacji był dużym wyzwaniem. Wybór pojazdów na rynku był niewielki, a lokalne przepisy niedostosowane do sytuacji. Pomimo wielu wyzwań i napotkanych problemów, inicjatywa okazała się sukcesem.

Według Koprivnicy istnieją trzy, ważne kwestie dla miast, które chcą wdrożyć podobną sieć. Po pierwsze, jest to praca w partnerstwie z lokalnymi interesariuszami od samego początku, wspólne ustalenie potrzeb i celów współpracy. Warto utrzymywać tą współpracę również przy innych zadaniach, nie tylko przy tym konkretnym. Po drugie, ważna jest informacja dla mieszkańców. Powinni oni być o wszystkim informowani, a ich opinie potraktowane jako cenne źródło inspiracji i wiedzy. I po trzecie, należy rozważyć możliwość połączenia się z innymi miastami w regionie i zachęcić ich do udziału w sieci. Umożliwi to użytkownikom e-samochodów podróżować na większą skalę.

Synergia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i krajowego dostawcy energii, którzy byli chętni do wdrożenia rozwiązań w dziedzinie elektromobilności, okazały się korzystne dla wszystkich stron. Dla miasta początkowe koszty były znacznie niższe, dzięki zewnętrznemu wsparciu finansowemu. W zamian za to, partnerzy otrzymali możliwość przetestowania nowych rozwiązań i przyczynili się do osiągnięcia własnych celów we wdrażaniu innowacyjnych technologii.

Monitorowanie i ewaluacja dostarczy cennych danych dla tych partnerów i przyszłych użytkowników. System jest bardzo intensywnie promowany przez sieć miast CIVINET Słowenia-Chorwacja i zyskuje na popularności w całej Europie.

* Koprivnica – miasto w północno-zachodniej części Chorwacji liczące 31000 mieszkańców, znane jako najbardziej rowerowe miasto w tym kraju. Koprivnica jest także edukacyjnym, kulturalnym i przemysłowym centrum o znaczeniu regionalnym. Aktywna polityka zrównoważonej mobilności i duże zaangażowanie władz miasta spowodowały wysoki procent rowerzystów i pieszych w centrum miasta. Jako miasto demonstracyjne CIVITAS DYN@MO - projektu dot. mobilności miejskiej współfinansowanego przez UE, Koprivnica opracowuje obecnie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (pierwszy w Chorwacji) i pierwszy system transportu publicznego, który w dużym stopniu opiera się na autobusach elektrycznych.

10947374 442826089207131 3480582396735480822 o

[fot. z profilu Facebook - CIVITAS DYN@MO Koprivnica]

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: