Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Modelowanie ruchu na obszarze miasta

Drukuj

Model ruchu

Nowoczesne zarządzanie miastem, a w szczególności prowadzenie prac planistycznych i podejmowanie decyzji strategicznych w zakresie rozwoju systemu transportowego wymaga stosowania nowoczesnych i rozbudowanych narzędzi. Jednym z takich narzędzi jest symulacyjny model transportowy, odzwierciedlający zachowania transportowe mieszkańców miasta związane z codziennymi podróżami. 

Model ten pozwala na ocenę funkcjonowania systemu transportowego w mieście, jak również na analizy i prognozy natężeń ruchu drogowego czy wielkości potoków pasażerskich w transporcie zbiorowym, a tym samym pozwala na efektywne planowanie i zarządzanie systemem transportowym. Ponadto, model może być wykorzystywany w celach operacyjnych, np. do zaplanowania obsługi transportowej podczas imprez masowych czy robót drogowych.

Spośród metod modelowania ruchu w miastach najpopularniejszym podejściem jest czterostopniowe modelowanie ruchu. Wyróżnia się w nim następujące etapy:

  1. generacja podróży, w której określa się matematycznie ilość ruchu generowanego lub absorbowanego przez poszczególne rejony transportowe miasta;
  2. rozkład przestrzenny podróży, w którym buduje się więźby ruchu, pokazujące skąd i dokąd podróżują mieszkańcy i osoby podróżujące po mieście;
  3. podział zadań przewozowych, który pokazuje jakimi środkami transportu podróżują mieszkańcy;
  4. rozkład ruchu na sieć, który na podstawie zastosowanych algorytmów mówi o tym, którędy będą podróżować ludzie na trasie pomiędzy źródłem a celem podróży, z uwzględnieniem strategii zarządzania i sterowania ruchem.

Do budowy modeli ruchu w miastach stosuje się obecnie specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do celów planistycznych i operacyjnych.
W Polsce, modelem transportowym (jako oficjalnym, udostępnianym narzędziem) dysponuje kilka miast. W Gdyni, planowane jest opracowanie rozszerzonego 3-poziomowego symulacyjnego modelu systemów transportu (MST) w ramach projektu unijnego DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility), realizowanego w ramach inicjatywy CIVITAS.
Model transportowy dla Gdyni zostanie opracowany przez Politechnikę Gdańską – jednego z partnerów konsorcjum projektu DYN@MO. Model ten powstanie w oparciu o badania ruchu, które zostaną przeprowadzone w Gdyni i pozwolą na uzyskanie szczegółowych informacji na temat zachowań, preferencji i potrzeb transportowych mieszkańców Gdyni. Będzie on obejmował 3 poziomy:

 Model ruchu dla Gdyni

Opracowany model będzie stanowił podstawowe, jednolite i uniwersalne narzędzie wykorzystywane podczas zarządzania ruchem i planowania transportu w Gdyni. W zakresie zarządzania mobilnością będzie on służył m.in. do pozyskiwania informacji niezbędnych do uzupełnienia i aktualizacji gdyńskiego SUMP (Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej), który zostanie opracowany w ramach inicjatywy unijnej CIVITAS DYN@MO, czy też analizy i oceny efektów proponowanych w SUMP działań na zarządzanie mobilnością.

 [zdjęcia: materiały ZDIZ]

lub zaloguj się przez: