Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


Projektowanie dla wszystkich

Projektowanie dla wszystkich L

W dniu 16 lutego 2017r., w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. 10 lutego 24, odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i miejskich jednostek budżetowych dot. „Efektywności wdrażania Standardów Dostępności”. Szkolenie prowadził pan dr hab. inż. arch. Marek Wysocki - ekspert ds. dostępności zatrudniony w gdyńskim Zarządzie Dróg i Zieleni.            

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych wydziałów ZDiZ w Gdyni (Działu Dróg, Działu Uzgodnień, Działu Inżynierii Transportu, Samodzielnego Referatu Infrastruktury, Samodzielnego Zespołu ds. Komunikacji Rowerowej), a także Wydziału Architektury i Wydziału Inwestycji gdyńskiego Urzędu Miasta oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej. W spotkaniu uczestniczyła także pełnomocnik Pana Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych p. Beata Wachowiak-Zwara.

Odsłony: 137 Komentarz (0)

Czytaj więcej

Zarządzanie miejskim transportem ładunków w Utrechcie

Utrecht

Utrecht to czwarte do co wielkości miasto w Holandii (311 tys. mieszkańców), położone centralnie na przecięciu głównych korytarzy transportowych kraju. Z uwagi na oparty na handlu i usługach profil gospodarki miasto generuje duże zapotrzebowanie na dostawy towarów. Około 10% krajowego strumienia ładunków trafia do Utrechtu, a wśród blisko 300 tys. pojazdów (2008 r.) codziennie poruszających się po mieście ok. 5% stanowią pojazdy ciężarowe [1]. W 2008 r. w ścisłym centrum miasta znajdowało się 750 sklepów i 370 restauracji oraz hoteli i punktów gastronomicznych. Władze miejskie zleciły przeprowadzenie badania profilu dostaw w centrum w celu oceny charakteru zapotrzebowania na przewozy. W jego wyniku ustalono, że odbiorcy w centrum generują zapotrzebowanie na ok. 3700 przejazdów samochodów ciężarowych i dostawczych realizujących blisko 7500 dostaw.

Odsłony: 208 Komentarz (0)

Czytaj więcej

Transport ładunków w strategii władz Londynu

Londyn

Problematyka transportu ładunków (oraz ogólnie zarządzania transportem) w Londynie zaczęła być traktowana w systemowy sposób po utworzeniu w 1999 roku tzw.: Greater London Authority, czyli instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie tym największym miastem w Europie (w granicach administracyjnych, bez obszaru metropolitalnego). Podmiotem odpowiedzialnym za system transportowy miasta jest Transport for London (TfL). Powołana została grupa zadaniowa ds. transportu (Freight Transport Unit) oraz stowarzyszenie na rzecz zrównoważonej dystrybucji (London Sustainable Distribution Partnership).

Odsłony: 149 Komentarz (0)

Czytaj więcej

Planowanie systemu transportu ładunków w miastach

FT art1 nagl

Planowanie systemu transportu ładunków w miastach jest niezmiennie znacznym wyzwaniem dla odpowiedzialnych za ten proces podmiotów. Pomimo dobrych podstaw teoretycznych, nawet w rozwiniętych krajach o dojrzałych systemach zarządzania na poziomie lokalnym transport ładunków wymyka się sprawdzonym schematom. Można wskazać nieliczne państwa, w których podjęto systemowe działania w kierunku integracji planowania transportu ładunków z planowaniem przestrzennym, gospodarczym i społecznym.

Odsłony: 416 Komentarz (0)

Czytaj więcej

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera