Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


CIVITAS DYN@MO

Drukuj

DYNMOEU

CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w.ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS (finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej).

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności, oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami.

Projekt koncentruje się przede wszystkim na:

•   rozwoju systemów i usług „web 2.0”,
•   wprowadzenia przyjaznych miastu i mieszkańcom pojazdów elektrycznych,
•   zaangażowania mieszkańców w proces planowania mobilności i poprawy jakości usług. 

Projekt realizowany jest w 4 dynamicznie rozwijających się europejskich miastach:
•    Akwizgran (Niemcy),
•    Gdynia,
•    Koprivnica (Chorwacja),
•    Palma de Mallorca (Hiszpania).

Prezentacja o projekcie do pobrania -> kliknij tutaj

W CIVITAS DYN@MO bierze udział łącznie 24 partnerów lokalnych z wyżej wymienionych miast. Dodatkowo projekt wspierany jest przez Uniwersytet w Edynburgu (ośrodek badawczy, monitorujący i ewaluujący dla miast), Komisję Ochrony Środowiska Związku Miast Bałtyckich (odpowiedzialny za promocję projektu) oraz Rupprecht Consult (firma consultingowa, odpowiedzialna za zarządzanie projektem). 

civitasmapa

W celu realizacji założonych zadań każde z miast uczestniczących w projekcie tworzy swoje lokalne konsorcjum. W skład konsorcjum Gdyni wchodzą: Gmina Gdynia (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni), Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz PKT Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Zarząd Dróg i Zieleni
w Gdyni
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni Politechnika Gdańska Uniwersytet Gdański

Całkowity koszt projektu wynosi 13 041 486 EUR (w tym 805 200 EUR na realizację części przez Gminę Miasta Gdyni). Projekt rozpoczął się dnia 1 grudnia 2012 roku i trwa 48 miesięcy.

W ramach CIVITAS DYN@MO przygotowano 6 grup zadań, zwanych WP (Work Packages):

WP 1 Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUMP)
WP 2 Innowacyjne pojazdy przyjazne środowisku
WP 3 Inteligentne systemy transportowe (ITS) i technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
WP 4 Badania i ewaluacja
WP 5 Promocja i nauka
WP 6 Koordynacja i zarządzanie projektem

Grupy zadań WP 1-3, zwane specjalistycznymi, realizowane są przez miasta i ich partnerów lokalnych (w sumie 24), zaś WP 4-6 przez wszystkich 27 uczestniczących w projekcie.

W Gdyni, w ciągu 4 lat trwania projektu, planuje się wdrożyć następujące działania:

WP 1 Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUMP)

G1.1 Rozwijanie dynamicznego SUMP

Opracowanie i sformalizowanie Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUMP) dla miasta w oparciu o badania, projekty i konsultacje.

G1.2 Społecznościowe projekty badawcze na rzecz SUMP

Przygotowanie studium dla priorytetowych działań zidentyfikowanych w SUMP – analizy, projekty, symulacje w zakresie PRT (Personal Rapid Transport – rodzaj transportu miejskiego oparty na automatycznych, małych pojazdach dostępnych na żądanie), poprawienie warunków ruchu w sieci transportowej.

G1.3 Strefy piesze i zarządzanie dostępnością

Utworzenie pierwszej w mieście strefy pieszej (projekt pilotażowy). Przeprowadzenie kampanii promujących ruch rowerowy, strefy piesze, miejski transport elektryczny, itp.

WP 2 Innowacyjne pojazdy przyjazne środowisku

G2.1 Innowacyjne trolejbusy z alternatywnym źródłem energii na nowej linii

Zastosowanie w 2 trolejbusach alternatywnego źródła energii, dzięki któremu pojazdy te mogłyby poruszać się na trasie o długości około 2 km bez trakcji.

G2.2 Superkondesator na trakcji trolejbusowej

Zmniejszenie ilość energii pobieranej przez trolejbusy poruszające się po mieście przez instalację na sieci superkondensatora.

WP 3 ITS & ICT

G3.1 Model ruchu Gdyni

Opracowanie 3-poziomowego modelu ruchu Miasta Gdyni, który zostanie wykorzystany przy opracowaniu SUMP.

G3.2 Automatyczne wykrywanie wypadków

Wdrożenie systemu automatycznego wykrywania zdarzeń drogowych na 2 niebezpiecznych skrzyżowaniach w mieście (projekt pilotażowy).

G3.3 System preselekcji wagowej dla pojazdów ciężarowych

Wdrożenie systemu preselekcji wagowej pojazdów ciężarowych (projekt pilotażowy).

G3.4 Platforma internetowa „Mobility 2.0"

Utworzenie specjalnej platformy internetowej „Mobility 2.0", która pozwoli włączyć mieszkańców Gdyni w proces planowania sieci transportowej w mieście. Na platformie będą również prezentowane wyniki wszystkich działań prowadzonych w ramach DYN@MO.

G3.5 Buspasy objęte kontrolą wizyjną

Utworzenie pasów drogowych przeznaczonych dla ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz identyfikacja uczestników ruchu drogowego, którzy bezprawnie się po nich poruszają (projekt pilotażowy).