Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.Zadanie G2.2 - Superkondensator na podstacji

Trolejbusy w Gdyni działają na dedykowanej sieci zasilającej. Przewoźnik planuje zwiększenie efektywności energetycznej systemu, poprzez szersze wykorzystanie energii powstałej w wyniku hamowania. Szybkie magazynowanie i uwalnianie energii jest obecnie czynnikiem ograniczającym wydajność sieci. Innowacyjna technologia - superkondensator, przyczyni się do pokonania tej bariery.

Rezultatem tego działania będzie instalacja na jednej z podstacji trolejbusowej superkondensatora, w wyniku której możliwa będzie 20% oszczędność zużycia energii przez pojazdy.

Główne cele zadania:

 • Zmniejszenie miesięcznego zapotrzebowania energetycznego sieci trolejbusowej o 20% (po instalacji superkondensatora, w porównaniu do stanu sprzed instalacji),
 • Poprawa efektywności energetycznej trolejbusów i istniejącej infrastruktury przez rekuperację i magazynowanie energii powstałej w wyniku hamowania pojazdów,
 • Opracowanie krajowego i europejskiego zestawu efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii w transporcie publicznym.

Stan istniejący

Nowoczesne trolejbusy, obecnie obsługiwane w Gdyni, są wyposażone w mechanizm do hamowania rekuperacyjnego, co oznacza, że mają zdolność odzyskiwania traconej podczas hamowania energii kinetycznej i zamiany jej na energię elektryczną. Energia ta może być pochłaniana (używana) przez inne pojazdy, jednak jest tracona, gdy w tej samej chwili nie ma zapotrzebowania innych trolejbusów, które mogą z niej skorzystać.

Instalacja superkondensatora na podstacji zmniejszy zapotrzebowanie na energię poprzez oszczędność energii wytwarzanej w czasie hamowania trolejbusów. Superkondensator może gromadzić i przechowywać energię odzyskaną z hamowania i przechowywać do czasu zużycia inny trolejbus. Superkondensator będzie dodatkowo wyposażony w urządzenia pomiarowe. Dzięki nim, można będzie na bieżąco mierzyć oszczędność energii.

Działania w ramach CIVITAS DYN@MO
Obecnie, system zasilający gdyńskie trolejbusy nie ma instalacji, która pozwala magazynować energię generowaną przez hamujące pojazdy. Dlatego też, nie ma możliwości, aby w pełni korzystać z energii rekuperacji z nowych trolejbusów. Energia ta jest tracona w rezystorach hamujących trolejbusów.

Jednym z możliwych rozwiązań jest instalacja kondensatorów w pojazdach, ale ma kilka wad:

 • Zwiększenie całkowitej masy trolejbusu, a tym samym zmniejszenie przestrzeni (miejsc) dla pasażerów,
 • Większe koszty instalacji niż w przypadku instalacji jednego superkondensatora w podstacji.

Dzięki superkondensatorowi na podstacji, odzyskana energia hamowania jednego pojazdu, może być użyta przez inne.

Główne działania w ramach przygotowania i realizacji zadania G2.1 obejmują:

 • Przeprowadzenie analiz możliwości instalowania superkondensatora na sieci trolejbusowej w Gdyni,
 • Przygotowanie projektu budowlanego przebudowy podstacji trakcyjnej,
 • Przygotowanie wnętrza podstacji trakcyjnej na instalację superkondensatora (nowe zagospodarowanie, modernizacja urządzeń elektrycznych),
 • Montaż urządzenia superkondensatorowego,
 • Aktywację superkondensatora,
 • Przeprowadzenie symulacji komputerowych dla działania superkondensatora na podstacji,
 • Przeprowadzenie pomiarów zużycia energii po instalacji urządzenia.

Oczekiwane rezultaty

Najważniejsze efekty:

 • 1 superkondensator z inwersją DC/DC zainstalowany na jednej z podstacji trolejbusowych,
 • Zmniejszenie miesięcznego zapotrzebowania energetycznego sieci trolejbusowej o 20% (po instalacji superkondensatora, w porównaniu do stanu sprzed instalacji).

Oczekiwane rezultaty w krótkiej perspektywie czasowej:

 • Zdobycie doświadczenia z zakresu nowych technologii,
 • Gdynia modelem dla innych polskich miast.

Oczekiwane rezultaty w średniej i długie perspektywie czasowej:

 • Wyposażenie trolejbusów w superkondensatory, które działają w połączeniu z podstacjami i zapewniają większą autonomię pojazdów.

[zdjęcie tytułowe: PKT Gdynia]