Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.Zadanie G2.1 - Innowacyjne trolejbusy z alternatywnym źródłem energii na nowej linii

Trolejbusy w Gdyni są bardzo popularne wśród mieszkańców miasta. W celu dalszego zwiększenia atrakcyjności tego systemu transportu o zerowej emisji zanieczyszczeń, Gdynia planuje rozszerzenie sieci trolejbusowych bez konieczności budowy nowej sieci trakcyjnej.

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni zakupi dwa nowe trolejbusy hybrydowe z alternatywnym źródłem zasilania bateriami litowo-jonowymi, co umożliwi obsługiwanie transportem trolejbusowym obszarów, do których do tej pory ze względu na brak trakcji trolejbusy nie dojeżdżały. Gdynia będzie przykładem dla innych polskich miast w zakresie inwestowania w ten bardzo innowacyjny system transportu.

Główne cele zadania:

 • Zwiększyć niezawodność i elastyczność transportu trolejbusowego,
 • Rozszerzyć działanie elektrycznych pojazdów transportu publicznego w nowych obszarach miasta,
 • Kupić dwa hybrydowe trolejbusy z możliwością jazdy bez zasilania z sieci trakcyjnej (baterie),
 • Zmniejszenie zużycia energii o 3% w wyniku zmniejszenia ciężaru pojazdów,
 • Zwiększenie przestrzeni pojazdu dla pasażerów o dodatkowe 7 miejsc,
 • Zwiększenie świadomości w polskich miastach o trolejbusach jako najbardziej efektywnym energetycznie i tanim systemie transportu publicznego.

Stan istniejący

Trolejbusy są ważną częścią miejskiego systemu transportu publicznego w Gdyni. Pojazdy oraz sieć są systematycznie modernizowane. W Gdyni przeprowadzana jest konwersja autobusów z silnikiem diesla na trolejbusy, aby uzyskać najbardziej efektywną flotę pojazdów w Polsce, możliwie przy jak najniższych kosztach. System transportu trolejbusowego liczy 85 trolejbusów, a sieć ma łącznie 45 km długości.

Obecnie, trolejbusy w Gdyni są zasilane w energię elektryczną dzięki sieci napowietrznych przewodów. W celu zwiększenia ich niezawodności, wiele z nich wyposażonych jest w baterie niklowo-kadmowe. Akumulatory te (NiCd) są bardzo ciężkie, duże i trudne do pracy ze względu na ich stosunkowo małą pojemność. Również czas ich ładowania jest dość długi - 2 godziny w przypadku całkowicie rozładowanych baterii.

Innowacyjnym aspektem tego zadania jest wykorzystanie nowej technologii akumulatorów trakcyjnych (technologia litowo-jonowa lub nowsza) w pojazdach jeżdżących po wydłużonej linii trolejbusowej. Akumulatory litowo-jonowe posiadają wiele zalet w porównaniu do powszechnie stosowanych obecnie typów akumulatorów, na przykład są one znacznie lżejsze niż inne, zwykłe baterie.

Działania w ramach CIVITAS DYN@MO

Celem Gdyni jest postrzeganie jej jako modelowego miasta z najbardziej nowoczesną flotą i systemem transportu trolejbusowego oraz zachęcanie innych polskich miast to wykorzystania tego środka transportu. W ramach zadania będą rozwijane technologie wypracowane w ramach innego europejskiego projektu – Trolley, w którym miasto miało przyjemność uczestniczyć. W ramach DYN@MO będzie kontynuowanych wiele działań edukacyjnych i promocyjnych, które zostały rozpoczęte w/w projekcie, m.in.: coroczny Europejski Dzień Trolejbusowy.

Główne działania w ramach przygotowania i realizacji zadania G2.1 obejmują:

 • Analizę dostępnych technologii baterii możliwych do zainstalowania w trolejbusach,
 • Zakup dwóch hybrydowych trolejbusów z nowymi bateriami,
 • Uzyskanie certyfikacji technicznej dla technologii i pojazdów,
 • Przedłużenie linii trolejbusowej na nowy odcinek,
 • Operowanie trolejbusów z bateriami na przedłużonej trasie.

Oczekiwane rezultaty

Najważniejsze efekty:

 • Rozszerzenie jednej z linii trolejbusowych na wybranym odcinku, który nie jest aktualnie obsługiwany przez trolejbusy,
 • Zakup 2 trolejbusów, przewidzianych do obsługi rozszerzonej linii, wyposażonych w baterie Li-Ion,
 • Zwiększenie pojemności trolejbusów o dodatkowe miejsca dla 7 osób,
 • Zmniejszenie zużycia energii o 3 % w wyniku zmniejszenia ciężaru pojazdów.

Oczekiwane rezultaty w krótkiej perspektywie czasowej:

 • Ulepszenie oferty transportu publicznego na obszarze miasta,
 • Zwiększenie liczby przejazdów środkami transportu publicznego i zmniejszenie ruchu indywidualnego,
 • Mniejsza emisja spalin,
 • Większa akceptacja dla rozszerzenia linii trolejbusowych na terenach miejskich, gdzie budowa infrastruktury elektrycznej nie jest możliwa (ulica z drzewami, zabytkowe budynki, opór mieszkańców, itp.).

Oczekiwane rezultaty w średniej i długie perspektywie czasowej:

 • Gdynia jest wiodącym miastem w odniesieniu do najbardziej nowoczesnej floty trolejbusowej w Polsce,
 • Gdynia miastem modelowym dla innych miast Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej pod względem rozwoju systemu transportu trolejbusowego,
 • Zwiększony procentowy udział alternatywnych środków transportu w charakterystyce transportowej miasta,
 • Ulepszona integracja pomiędzy różnymi środkami systemu transportu publicznego w Gdyni (trolejbus, Szybka Kolej Miejska).

[zdjęcie tytułowe: PKT Gdynia]