Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.Zadanie G3.4 Platforma Internetowa "Mobility 2.0"

Gdynia stworzy platformę internetową, w celu przeprowadzenia konsultacji z lokalną społecznością i interesariuszami. Będą tu również prezentowane symulacje ruchu przedstawiające możliwości rozwiązań planistycznych. Propozycje i opinie, zainteresowane strony będą mogły przesłać poprzez ogłaszane ankiety i dedykowane forum.

 

 

Oprócz zamieszczania informacji o działaniach w dziedzinie mobilności w mieście, narzędzie to będzie również bardzo przydatne do jego promocji i oceny projektu DYN@MO. Planowane jest osiągnięcie 3000 zarejestrowanych użytkowników, którzy przyczynią się do zrównoważonego planowania mobilności w mieście.

Główne cele zadania

 • Rozwój interaktywnej platformy internetowej, w celu zaangażowania społeczeństwa w planowaniu i podejmowaniu decyzji odnośnie Planów Rozwoju Zrównoważonej Mobilności (SUMP),
 • 3000 zarejestrowanych użytkowników platformy internetowej
 • Zachęcenie mieszkańców do dzielenia się swoimi pomysłami i opiniami na temat miejskich inwestycji dot. rozwoju mobilności,
 • Akceptacja Planu Rozwoju Zrównoważonej Mobilności (SUMP) przez lokalną społeczność,
 • Zwiększenie świadomości i wiedzy ludzi na temat zrównoważonego rozwoju transportu,
 • Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów transportu miejskiego.

Stan istniejący

Do lutego 2014r., Gdynia nie miała interaktywnej platformy internetowej umożliwiającej dialog i konsultacje społeczne z mieszkańcami. Patrząc z perspektywy planów rozwoju miasta, istniała ogromna potrzeba, aby opracować i wdrożyć specjalną platformę, za pośrednictwem której ludzie będą mogli wziąć udział w planowaniu działań na rzecz SUMP.

Istniało zbyt mało i mało skutecznych narzędzi i środków, za pomocą których władze Gdyni starają się dotrzeć do opinii publicznej oraz za pomocą których podnoszą świadomość i wiedzę na temat Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (np. konferencje prasowe, artykuły prasowe, formalne i nieformalne spotkania z mieszkańcami). Niewielu mieszkańców, a zwłaszcza młodych, jest zainteresowanych spotkaniami na temat mobilności.

Konsultacje publiczne na temat badań i działań będą prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej, co pozwoli wdrożyć na pełną skalę działania gdyńskie w ramach projektu CIVITAS DYN@MO oraz stworzyć podstawy do aktualizacji i rozszerzenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Mobilności w Gdyni.

Działania w ramach projektu CIVITAS DYN@MO

Efekt działania możecie podziwiać właśnie w tej chwili, na stronie www.mobilnagdynia.pl

Oczekiwane rezultaty 

Najważniejsze efekty:

 • Uruchomienie platformy internetowej „Mobility 2.0",
 • Co najmniej 5 kampanii informacyjnych dla mieszkańców i 10 artykułów o działalności platformy,
 • Co najmniej 3000 zarejestrowanych użytkowników platformy aktywnie uczestniczących w jej życiu,
 • Co najmniej 3000 uczestników ankiet na platformie internetowej,
 • Wzrost efektywności akcji ratunkowej,
 • Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazująca potencjalne miejsca dla dalszego rozwoju systemu.

Oczekiwane rezultaty w krótkiej i średniej perspektywie czasowej:

 • Publiczna debata na temat realizacji działań zaplanowanych w ramach CIVITAS z wykorzystaniem platformy internetowej.

Oczekiwane rezultaty w długiej perspektywie czasowej:

 • Wzrost świadomości i akceptacji społecznej dla działań CIVITAS DYN@MO i innych działań w zakresie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

[zdjęcie tytułowe: © Julien Eichinger - Fotolia.com]