Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.Badania marketingowe w ramach projektu SEGMENT - 2012 r.

W ramach projektu SEGMENT, w 2010 r. przeprowadzono badania marketingowe, które objęły 3 docelowe grupy mieszkańców - uczniów rozpoczynających szkołe podstawową i ich rodziców, osoby rozpoczynające nową pracę oraz rodzice noworodków podróżujących z nimi do ośrodków zdrowia, i następnie posłużyły do wyboru segmentów docelowych, czyli najbardziej jednorodnych grup. Dla tychże segmentów specjalnie zaprojektowano i zrealizowano kampanie marketingowe (w okresie styczeń – sierpień 2012r.).

Na przełomie września i października tego roku, zostaną ponownie przeprowadzone badania marketingowe dot. przyzwyczajeń komunikacyjnych oraz preferencji transportowych , mające na celu zbadanie efektów kampanii. W tym celu, osoby biorące w nich udział zostaną poproszone o wypełnienie szczegółowych ankiet.

Ankiety zostały zaprojektowane przez Uniwersytet w Aberdeen (partnera projektu) i składają się z następujących części:

  1. Wzorce podróżowania
  2. Podróż do szkoły/pracy/ośrodka zdrowia
  3. Prowadzenie samochodu
  4. Dla tych, którzy nie prowadzili samochodu w okresie ubiegłych 12 miesięcy
  5. Stosunek do różnych sposobów transportu
  6. Poprawianie podróży do szkoły/pracy/ośrodka zdrowia
  7. Informacje o gospodarstwie domowym

Ankieterzy dostarczą ankiety do miejsc, w których w ubiegłym roku przeprowadzono kampanie marketingowe – 11 gdyńskich szkół podstawowych, 6 gdyńskich zakładów pracy oraz 5 gdyńskich ośrodków zdrowia. Badaniom marketingowym poddana zostanie również grupa kontrolna: 6 gdyńskich szkół podstawowych, 17 gdyńskich zakładów pracy oraz 2 gdyńskie ośrodki zdrowia, nieobjęta wcześniej kampanią marketingową.

Podanie swoich danych osobowych w badaniach nie jest obligatoryjne dla ich uczestników.

Wyniki badań zostaną następnie przesłane do Uniwersytetu w Aberdeen, gdzie na ich podstawie opracowany zostanie raport mający służyć ocenie efektów kampanii.