Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Badania preferencji pieszych we Wiedniu

Wiedeń jest sześciokrotnym zdobywcą tytułu najbardziej przyjaznego mieszkańcom miasta na świecie według rankingu The Mercer - Quality of Living Survey. W 2013 roku firma Factum przeprowadziła w nim badania preferencji pieszych z uwzględnieniem ich grup wiekowych. Przedstawiamy wyniki badań, pozwalające poznać najważniejsze aspekty ruchu pieszego, w szczególnie atrakcyjnym dla niego mieście.

Tytuł badań brzmiał „Potencjał i bariery dla ruchu pieszego ze względu na wiek jego uczestników.” Przeanalizowano w nim m.in. rodzaj wybieranych środków transportu oraz potrzeby, problemy i możliwości dla różnych grup wiekowych pieszych.

Z badań wynika wyraźnie, że przemieszczanie się pieszo jest szczególnie popularne wśród wiedeńczyków w grupie wiekowej 0-14 (38%) oraz 60-74 (35%) i 75+ (44%). Pośrednie grupy wiekowe znacznie częściej korzystają z transportu zbiorowego i samochodów osobowych.

wykres

legenda

Należy zwrócić uwagę, że grupy pośród których ruch pieszy jest najbardziej popularny (dzieci poniżej 14 roku życia i osoby starsze, powyżej 75 roku życia), ze względu na często niższą koncentrację czy sprawność i szybkość poruszania się, są szczególnie zależne od poziomu zapewnionego im bezpieczeństwa.

Niezależnie od grupy wiekowej to właśnie poczucie bezpieczeństwa jest przez pieszych wskazywane jako niezbędne kryterium do oceny atrakcyjności ruchu pieszego. Podstawowym postulatem jest zabezpieczenie pieszych przed szybkim ruchem samochodowym. Istotnym problemem są również przeszkody – takie jak wysokie krawężniki, nierówności oraz elementy zawężające użyteczną  szerokość chodnika, takie jak znaki drogowe, reklamy sklepowe, oświetlenie uliczne czy parkujące samochody.

Czynnikiem wskazywanym jako zachęcający lub zniechęcający do ruchu pieszego jest też estetyka – rozumiana zarówno jako czystość, jak i szerzej, jako sposobu zagospodarowania przestrzeni, elementy małej architektury (ławki, znaki kierunkowe), czy bliskość zieleni. Piesi podkreślali również bardzo istotny problem poszanowania ich praw przez inne grupy użytkowników miejskiej infrastruktury. Odnosili się tu do kierowców i rowerzystów, a w szczególności do ustępowania przez nich pierwszeństwa pieszym czy niezgodnego z prawem użytkowania chodników (jazda rowerem, parkowanie samochodów).

Znajomość preferencji pieszych jest o tyle ważna, że pozwala poznać potrzeby i możliwości poszczególnych grup docelowych, a na tej podstawie podejmować racjonalne i odpowiadające ich oczekiwaniom decyzje.

 


 

Wiedeńska firma „Factum” od 1988 roku zajmuje się analizą polityki transportowej z punktu widzenia nauk psychologicznych i społecznych. Poszukuje ona rozwiązań najlepiej dostosowanych zarówno do potrzeb jednostki jak i społeczności, umożliwiających zaspokojenie ich potrzeb i dalszy harmonijny rozwój.

(zdjęcie tytułowe: Gryffindor CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graben_Vienna_Sept_2006.jpg)

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: