Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Projektowanie dla wszystkich

Projektowanie dla wszystkich L

W dniu 16 lutego 2017r., w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. 10 lutego 24, odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i miejskich jednostek budżetowych dot. „Efektywności wdrażania Standardów Dostępności”. Szkolenie prowadził pan dr hab. inż. arch. Marek Wysocki - ekspert ds. dostępności zatrudniony w gdyńskim Zarządzie Dróg i Zieleni.            

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych wydziałów ZDiZ w Gdyni (Działu Dróg, Działu Uzgodnień, Działu Inżynierii Transportu, Samodzielnego Referatu Infrastruktury, Samodzielnego Zespołu ds. Komunikacji Rowerowej), a także Wydziału Architektury i Wydziału Inwestycji gdyńskiego Urzędu Miasta oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej. W spotkaniu uczestniczyła także pełnomocnik Pana Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych p. Beata Wachowiak-Zwara.

Spotkanie miało formę warsztatów i dyskusji w celu wypracowania najlepszych technik i form współpracy pomiędzy działaniami Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni i jednostkami budżetowymi miasta.

Celem spotkania była:

a)         poprawa efektywności wdrażania Standardów Dostępności,

b)         tworzenie modelu wdrażania w samorządach przestrzeni przyjaznej wszystkim,

c)         utrzymanie pozycji Gdyni jako Lidera Dostępności.

Spotkanie otwiera cykl warsztatów. W marcu br. planowane jest spotkanie z firmami wykonawczymi i projektantami, a w kwietniu br. szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta w Gdyni (po przyjęciu zmian w Standardach Dostępności). Natomiast 30 maja odbędzie się konferencja „Przestrzeń przyjazna wszystkim - tworzenie modelu samorządowego”, będąca zwieńczeniem szerszej kampanii informacyjnej dot. funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni miejskiej, zaplanowanej na maj 2017r.

Warto wspomnieć, iż działania Gdyni w zakresie dostępności mają wieloletnią tradycję. 26 września 2016r., Miasto otrzymało nagrodę w tej kategorii z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudy, za szeroki wachlarz działań podejmowanych w obszarze dostępności - od wdrażania konkretnych rozwiązań architektonicznych, aż po budowanie przyjaznej dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami polityki społecznej miasta. Polityka ta opiera się na zrozumieniu potrzeb mieszkańców i dążeniu do stworzenia warunków dla integracji, w czym ma pomagać dostępna wszystkim przestrzeń publiczna.

W otwartej dyskusji, która miała miejsce podczas spotkania, poruszone zostały bardzo różnorodne kwestie w zakresie nie tylko uwarunkowań prawnych dot. projektowania uniwersalnego (ze szczególnym uwzględnieniem luk w zapisach prawa, uniemożliwiających egzekwowanie zapisów Standardów Dostępności od prywatnych inwestorów oraz planowanych zmian w ustawodawstwie – przy planowanym na ten rok uchwaleniu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego), aż po aspekty psychologiczne, etyczne i ekonomiczne związane z wykluczeniem społecznym osób z niepełnosprawnościami. Wskazano na zagadnienie nie równego traktowania osób z niepełnosprawnością w przestrzeni np. poprzez brak możliwości wejścia do obiektu głównym wejściem, a wyznaczaniem do tego celu wejść bocznych.

Warto nadmienić, zgodnie ze słowami Pani Pełnomocnik Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych, iż projektowanie uniwersalne i oparte na nich Standardy Dostępności miasta Gdyni, dotyczą w rzeczywistości dużo szerszego grona osób niż tylko osób niepełnosprawnych. Przestrzeni bez barier potrzebują również osoby starsze, kobiety w ciąży, opiekunowie małych dzieci

Niepełnosprawność czy inaczej ograniczona mobilność są problemem nie tyle samej osoby, ale otoczenia, w którym ona funkcjonuje. To otoczenie bowiem może ograniczać samodzielność funkcjonowania danej osoby. W myśl zasad projektowania uniwersalnego przestrzeń miejska musi sprzyjać wszystkich użytkownikom w możliwie najwyższym stopniu niwelując ograniczenia w możliwości wykonywania tych samych czynności.

Każdy z nas na pewnym etapie swego życia doświadcza lub doświadczy ograniczenia swojej mobilności - np. w wyniku choroby, urazu (wypadku), bądź narodzenia dziecka czy starości.

W rezultacie niezwykle aktywnej dyskusji, uczestnicy spotkania zidentyfikowali bariery istniejące w przestrzeni i wskazali możliwe działania (związane bezpośrednio z zajmowanym przez siebie stanowiskiem pracy oraz wykonywanymi przez siebie obowiązkami służbowymi), które należałoby wdrożyć na terenie Gdyni. Powstają coraz większe możliwości technologiczne, które mogą wspierać mieszkańców o różnej sprawności, umożliwiając im samodzielne funkcjonowanie na równych prawach z innymi. Wdrażanie Standardów Dostępności w przestrzeni miasta powinno jednak współistnieć z większą świadomością społeczną zarówno projektantów, urzędników, inwestorów, a także wszystkich użytkowników przestrzeni. Zaplanowane na 2017 rok działania mają za cel realne wdrożenie koncepcji projektowania uniwersalnego, aby Gdynia stawała się miastem przyjaznym wszystkim.

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: