Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Terminal do ładowania pojazdów elektrycznych dla pracowników i studentów Akademii Morskiej w Gdyni

auto2

Elektromobilność, a szczególnie korzystanie z indywidualnych pojazdów elektrycznych, jest jednym z priorytetowych działań Gdyni w kierunku zrównoważonego rozwoju. Przykładem tychże dążeń Miasta są przedstawiane już na naszej stronie System Roweru Metropolitalnego, w którym przewiduje się 50 rowerów elektrycznych dla mieszkańców Gdyni oraz system car sharingu oparty w całości na pojazdach elektrycznych.

Jedną z głównych przeszkód w powstaniu i rozwoju rynku elektromobilności jest brak ogólnodostępnej sieci punktów do ładowania pojazdów elektrycznych. Mając na uwadze fakt, iż zbudowanie infrastruktury umożliwiającej ładowanie pojazdów w miejscach publicznych jest o wiele tańszym i łatwiejszym przedsięwzięciem niż budowa infrastruktury wodorowej, wiele metropolii rozpoczęło realizację własnych planów budowy terminali ładowania pojazdów elektrycznych, którym towarzyszą przeważnie pakiety preferencji dla użytkowników tych pojazdów. W rezultacie, w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni na lata 2016-2018, jednym z mierników planu działań jest właśnie dostępność do infrastruktury elektromobilności.

Warto nadmienić, iż oprócz planów zadań przewidzianych do realizacji, w Mieście istnieją już podobne rozwiązania na mniejszą skalę.

Od 4 czerwca 2011r., na wewnętrznym parkingu Akademii Morskiej w Gdyni (przy ul. Morskiej 81-87) istnieje infrastruktura ładowania i wymiany zasobników energii - terminal ładujący dla pojazdów elektrycznych. Mogą z niego korzystać pracownicy i studenci uczelni, po okazaniu identyfikatora. Terminal jest również wykorzystywany przez pojazdy elektryczne należące do Akademii Morskiej w Gdyni. W terminu została zastosowana i przetestowana informatyka pomiarowa, liczniki identyfikujące użytkowników oraz nowe rodzaje zasobników, które mogą pobierać prąd w okresie pozaszczytowym, np. nocą i oddawać go w okresach szczytu.
Terminal, który ma charakter testowy, jest jednocześnie w stanie obsługiwać istniejące obecnie systemy zasilania pojazdów elektrycznych, a więc akumulatory ołowiowe i litowo-jonowe. W przypadku zmiany standardów, która może nastąpić za kilka lat, ewentualne przezbrojenie terminala na nowe standardy nie powinno stanowić problemu.

Głównym celem budowy testowego terminala była działalność naukowo-badawcza, obejmująca przeprowadzenie badań związanych z ładowaniem pojazdów elektrycznych, a także promowanie postaw i zachowań proekologicznych wśród pracowników uczelni i studentów poprzez zachęcanie do podróżowania samochodem elektrycznym jako alternatywy dla samochodów spalinowych.

Terminal powstał w ramach projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś. Priorytetowa V: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, dzięki współpracy Katedry Automatyki Okrętowej z kilkoma partnerami zewnętrznymi - Instytutem Elektrotechniki w Warszawie, ELTE GPS Sp. z o.o. oraz Agencją Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A.

Koszty związane z zużyciem energii elektrycznej (wg wskazań licznika) pokrywane są przez Akademię Morską w Gdyni.

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: