Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Zmiany w okolicy Dworca Gdynia Główna? - wyniki analizy

Dworzec 02102012 014 DGajda

Dworzec kolejowy Gdynia Główna i jego okolice, to pierwszy identyfikowalny znak miasta, który mogą dostrzec przyjezdni, stanowiący jednocześnie „czerwony dywan” Gdyni.

Po przeprowadzonej w 2012r. przebudowie budynku dworca, przyszedł czas na dalsze kroki w ramach kompleksowej zmiany zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji węzła integracyjnego na tym obszarze.

W ramach realizacji unijnego projektu ENTER.HUB w Gdyni, zajmującego się promocją dworców kolejowych jako siły napędowej dla zrównoważonego rozwoju miast, została opracowana analiza komunikacyjna wraz z pomiarami natężenia ruchu oraz prognozami na rok 2016 i 2025, obejmująca Plac Konstytucji i sąsiadujące z nim skrzyżowania. Celem analizy było sprawdzenie warunków ruchu wraz z przepustowością dla różnych wariantów rozwiązań geometrii układu komunikacyjnego, obejmującego m.in. skrzyżowania: Plac Konstytucji – Wójta Radtkego – wyjazd z węzła integracyjnego oraz Plac Konstytucji - Jana z Kolna – Janka Wiśniewskiego – łącznik do Nowej Węglowej.

Analiza wzięła pod uwagę 3 warianty skrzyżowań:

- Wariant G1 - wszystkie skrzyżowania skanalizowane z wydzielonymi relacjami skrętnymi, sterowane sygnalizacją świetlną;

wariant1- Wariant G2 - uspokojenie ruchu poprzez zastosowanie ronda oraz przestrzeni współdzielonej przez pieszych i pojazdy  tzw. ,,SHARED SPACE",  z dopuszczeniem do ruchu wybranej grupy użytkowników: transport zbiorowy oraz taxi;

wariant 2

- Wariant G3 -  zastosowanie ronda turbinowego, bez wprowadzania ograniczeń dla ruchu kołowego.

We wszystkich wariantach założono zamkniecie dla ruchu samochodowego ul. Starowiejskiej oraz wprowadzenie kontrapasa autobusowego w ul. Wójta Radtkego.

Krytycznym wariantem okazał się być wariant G3 (z rondem turbinowym). Główną przyczyną tego jest istniejące natężenie ruchu pieszego – w szczególności na przejściu dla pieszych przy wyjściu z dworca (pomierzono ok. 900 osób/h), które to powoduje blokowanie wlotu i tworzenie kolejek o długości do 48 pojazdów. Z tego też względu, w wariancie G2 ograniczono ruch kołowy, umożliwiając go tylko pojazdom komunikacji zbiorowej i TAXI.

Przeprowadzone obliczenia wykazały Warianty G1 i G2 jako korzystne z punktu widzenia warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadzenie strefy ,,SHARED SPACE", mogłoby poprawić jakość przestrzeni publicznej przy dworcu, jednakże wymaga podjęcia decyzji i działań z zakresu wykluczenia ruchu tranzytowego w ciągu ul. Dworcowej.

wariant 3

 

[Zdjęcie tytułowe: materiały ZDiZ]

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: