Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Lokalna Grupa Robocza w ramach projektu SMACKER

 

 smacker logo

W ramach projektu SMACKER utworzona została Lokalna Grupa Robocza (Local Mobility Forum), składająca się z kluczowych dla realizacji zakładanych celów interesariuszy.

 

Trzon gdyńskiej Grupy stanowią:

 • jednostki Urzędu Miasta - Samodzielnego Referatu Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością, Wydziału Strategii, Wydziału Ogrodnika Miasta;
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni;
 • Zarząd Komunikacji Miejskiej;
 • Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino;
 • Rada Miasta - Pełnomocnik ds. Dzielnic;
 • Biuro Planowania Przestrzennego w Gdyni oraz
 • Laboratorium Innowacji Społecznych.

Dotychczas odbyły się 3 spotkania, podczas których przede wszystkim przedstawione zostały główne założenia projektu oraz cele do osiągnięcia.

Obszar pilotażowy projektu został także poddany szczegółowej analizie, z wykorzystaniem metodologii ADVANCE.

Analizie poddano następujace obszary działań:

 •  Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, strefy uspokojonego ruchu;
 • Obszar ruchu pieszego;
 • Obszar ruchu rowerowego;
 • Transport publiczny;
 • Obszar ruchu samochodowego;
 • Zarządzanie mobilnością;
 • Zarządzanie transportem towarow (logistyka miejska)

Poszczególnym obszarom działań uczestnicy mogli przydzielać następujące oceny:

 • Poziom 1 - Zadania tego typu realizujemy sporadycznie lub tylko doraźnie. Posiadamy tylko szczątkowe informacje. Mało działań w tym zakresie.
 • Poziom 2 - Wdrażamy tego typu zadania w ograniczonym zakresie i wybranych miejscach. Posiadamy pewne informacje na ten temat. Średni poziom działań w tym zakresie.
 • Poziom 3 - Wdrożyliśmy tego typu zadania i robimy to regularnie w wielu miejscach. Posiadamy dobre informacje na ten temat. Raczej dużo działań w tym zakresie.
 • Poziom 4 - Wdrożyliśmy tego typu zadania i poddajemy je regularnej i systemowej ocenie. Działamy w sposób systemowy i innowacyjny. Dużo działań w tym zakresie.

Kolejne spotkania zespołu będą odbywały się w razie potrzeby. Organizowane również będą spotkania bilateralne między koordynatorem, a konkretnym interesariuszem.

 

 

 • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: